G-dage (Dagpengegodtgørelse)

Når man bliver arbejdsløs, har arbejdsgiveren pligt til at betale dagpengegodtgørelse (g-dage) for de første tre ledige dage.

Der skal dog kun betales g-dage hvis du indenfor de sidste 4 uger sammenlagt hos en arbejds-giver har haft arbejde svarende til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger, normalt 74 timer.

Var du fuldtidsansat er den 1. ledighedsdag er første hverdag, efter du er fratrådt.

Var du deltidsansat eller løsarbejder er den 1. ledighedsdag den sidste arbejdsdag.

Hvis du er ledig mere end 4 timer på den første ledighedsdag, skal arbejdsgiveren betale en fuld godtgørelse. Hvis du er ledig mindre end 4 timer på første ledighedsdag, skal arbejdsgiveren betale en halv godtgørelse. Se de aktuelle satser her.

Arbejdsgiveren skal ikke betale g-dage, hvis du:

  • selv siger op
  • får andet fuldtidsarbejde
    får sygedagpenge
  • holder ferie
  • ophører i jobtræning

Den samme arbejdsgiver skal højest betale 16 gange godtgørelse indenfor et kalenderår.

A-kassen skal fradrage det antal timer i dine dagpenge, som du er berettiget til at få i g-dage med enten 7,4 time (fuld godtgørelse) eller 3,7 time (halv godtgørelse).

Du skal derfor sikre dig, at du får godtgørelsen udbetalt af din arbejdsgiver. Han skal på din lønseddel oplyse, at der er udbetalt en godtgørelse, og den skal være udbetalt senest i forbindelse med den anden lønudbetaling efter din fratræden.

Har du ikke fået udbetalt godtgørelse skal du henvende dig i din afdeling.

A-kassen kan hjælpe dig med at få arbejdsgiveren til at betale, eventuelt ved at indbringe sagen for Arbejdsmarkedets Ankenævn.

Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn