Kontingent og betaling 2019

Kontingent pr. måned:

Fuldtidsforsikret inkl. fritidsulykke og gruppelivsforsikring, uden efterlønsordning: 996,00 kr.
Fuldtidsforsikret inkl. fritidsulykke og gruppelivsforsikring, med efterlønsordning: 1.504,00 kr.
Forbundsmedlem (u. a-kasse) inkl. fritidsulykke og gruppelivsforsikring: 489,00 kr.

Ovennævnte beløb er fradragsberettigede med undtagelse af forsikringerne: 
Fritidsulykke (frivillig) 38,00 kr. og gruppeliv 32,50 kr.

Kontingent - unge i fritidsjob samt lærlinge mm:
Der findes forskellige billige former for medlemskab for unge med fritidsjob, lærlinge mm. Er du i tvivl om du betaler det rigtige beløb - er du meget velkommen til at kontakte afdelingen.

Kontingentnedsættelse:
Der er forskellige muligheder for nedsat kontingent for medlemmer, der 
- har mistet dagpengeretten
- er på kontanthjælp
- uforskyldt står helt uden indtægter
Al henvendelse om evt. nedsættelse af kontingent skal foregå til afdelingen.

Opgørelse:
Når året er gået, indberetter 3F til skattevæsenet, hvad du har betalt i fagforeningskontingent, A-kassebidrag og efterlønsbidrag (ikke indbetalt klubkontingent). 
Beløbene kan du se i din skattemappe på SKAT's hjemmeside: www.skat.dk

For 2018 er fradragene for et fuldtidsmedlemsskab:
A-kasse: 6.012, efterlønsbidrag: 6.024, forbund: 4.944

For 2019 er fradragene for et fuldtidsmedlemsskab:
A-kasse: 6.084, efterlønsbidrag: 6.096, forbund: 5.022

Betalingsform:
Kontingentet til 3F kan betales på flere måder: 
- Via lønnen, hvis arbejdsgiveren vil
- Via PBS
- Via bank eller kontant
For arbejdsløse og efterlønsmodtagere, kan kontingentet blive trukket i ydelsen. 

Kontonummer
Arbejdernes Landsbank reg.nr 5324 konto 0000513378
Påfør gerne dit cpr.nr. og formål af hensyn til administrationen.

PBS nummer
PBS nummer: 03795578, deb.gr.: 00001, dit kundenummer er de første 9 cifre af dit cpr.nr.


Er du i tvivl eller har spørgsmål, kontakt os gerne !

Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn