Blæs ikke på dit helbred - sådan er reglerne for fritidsjob, hvis du er mellem 13 og 15 år

Få eventuelt flere informationer på 3F Ungdoms hjemmeside

Børn under 13 år må ikke have erhvervsarbejde. Hvis du er mellem 13 og 15 år, må du have lettere erhvervsarbejde. Det kan for eksempel være at plukke frugt og bær, passe mindre husdyr, have lettere budtjeneste efter skoletid, prismærke varer, sortere og optælle lettere varer, udføre lettere rengøring eller at uddele aviser før skoletid (men ikke før kl.06).

Hvis du har et fritidsjob, skal du passe godt på dig selv.
Derfor må du for eksempel ikke arbejde med:
-
produkter, der er mærket med "orange" faresymboler
- maskiner og traktorer tunge byrder mekaniske anlæg eller i nærheden af dem

Du skal altid:
- have grundig instruktion af din arbejdsgiver, om hvordan arbejdet skal udføres - FØR du starter med arbejdet
- arbejde under effektivt opsyn af en voksen
- spørge voksne arbejdskammerater eller dine forældre, hvis du er i tvivl.

Fritid og arbejdstid:
Unge skal selvfølgelig have fuldt udbytte af deres skolegang. Derfor gælder følgende arbejdstidsregler for de 13 - 15-årige:
På en skoledag: 2 timers erhvervsarbejde
På en skolefridag: 7 timers erhvervsarbejde
På en skoleuge: 12 timers erhvervsarbejde
På en skolefri uge: 35 timers erhvervsarbejde
Pause: 30 minutter, når arbejdstiden er på mere end 4 ½ time
Hvileperiode: 14 timer
Aften- og natarbejde: Må ikke arbejde i perioden kl. 20 til kl. 06
Fridøgn: 2 døgn om ugen
Ferie: Så vidt muligt en helt arbejdsfri periode i sommerferien

Har du problemer med dit arbejde - eller er du i tvivl, om det du bliver sat til er forsvarligt - så tal med dine forældre, ring til arbejdstilsynet eller kontakt 3F Kastrup på tlf. 70 300 950.

Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn