Arbejdsmiljø


Alle har krav på et godt arbejdsmiljø, men det kommer nødvendigvis ikke af sig selv. Arbejdsgiveren har det formelle ansvar for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, men det er en fælles opgave at få det til at virke i praksis på arbejdspladsen.

Et godt arbejdsmiljø forudsætter et arbejde, hvor ansvar og kompetence følges ad, hvor der er udviklingsmuligheder og indflydelse på eget arbejde. Et arbejde hvor man trives og ikke udsættes for arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme.

Arbejdsmiljø er altså ikke alene arbejdsulykker, ondt i ryggen, tunge løft og kemiske stoffer, men handler også om planlægning og organisering af arbejdsdagen.

De fleste Arbejdspladser har valgt arbejdsmiljørepræsentanter, som i samarbejde med ledelsen varetager det daglige arbejde med arbejdsmiljøet.

Det at der er valgt en arbejdsmiljørepræsentant, fritager ikke den enkelte fra at bidrage til sikkerheden, da den vigtigste arbejdsmiljørepræsentant er DIG SELV!

Påvirkninger man skal være opmærksom på:

  • Fysiske forhold f.eks. - oprydning, varme/kulde, træk, fugt, støv og støj m.m.
  • Ergonomiske forhold f.eks. - gentagne løft, tunge løft, skub & træk og arbejdsstillinger
  • Psykiske forhold f.eks. - natarbejde, voldsrisiko, alenearbejde og mobning/chikane
  • Kemiske og biologiske forhold f.eks. - stoffer og materialer, rengøring og hudgener
  • Ulykkesfarer f.eks. - sikkerhed ved brug af maskiner, tekniske hjælpemidler, intern transport og færdsel

Det er vigtigt at sætte sikkerhedsarbejdet i system, og det gøres ved at udarbejde en Arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig APV, uanset virksomhedens størrelse og antal af ansatte, og den skal indeholde følgende:

  • Kortlægning af arbejdsmiljøforholdene - har virksomheden nogle arbejdsmiljøproblemer?
  • Vurdering af problemerne - hvad er årsagen til problemerne, og hvordan kan vi løse dem?
  • Handlingsplan for løsning - hvordan, hvornår og af hvem skal problemerne loses?
  • Opfølgning på løsningerne - er problemerne blevet løst ?

3F Kastrup har et miljøudvalg, som bistår arbejdsmiljørepræsentanter og andre interesserede i arbejdsmiljøspørgsmål. Ønsker du at deltage eller bidrage til det arbejde, kontakt venligst, faglig sekretær Lars Brogaard på telefon 70 300 950

På følgende hjemmesider kan du finde informationer om arbejdsmiljø:

Arbejdsmiljoviden.dk

Arbejdstilsynet.dk

Bfa-web.dk


Varme på arbejdspladsen læs mere her

Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn