LinksAF - Øresund

AF Öresund är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingarna i Danmark och Sverige. Vi informerar om de regler och villkor, som man bör vara uppmärksam på för att utnyttja möjligheterna på bästa möjliga sätt.

A-kassernes
Samvirke

Arbejdsløshedskassernes Samvirke er interesseorganisation for 32 statsanerkendte arbejds-løshedskasser i Danmark.

Alka

 

Alka

ALKA forsikring er et kooperativt forsikringsaktieselskab hvis ejerkreds består af fagbevægelsen, en række kooperative virksomheder, det kooperative forsikringsselskab Folksam i Sverige og SparBank1 i Norge samt ALKAs medarbejdere.

Blanketautomat

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Beredskabs-
styrelsen

Beredskabsstyrelsen
- Datavej 16
3460 Birkerød
Tlf: (+45) 45 90 60 00

Clean Air

Projekt Clean Air er et samarbejde mellem 3F Kastrup, Dansk Metal afd. 16 og Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforeninger

Erhvervs
uddannelser

På undervisningsministeriets hjemmeside om uddannelser, kan du finde informationer om erhvervsuddannelser i Danmark.

ETF

 

ETF - Civil Luftfart. Har fokus på at sikre rummelig og social tilgang til europæisk lovgivning for luftfartsindustrien, med henblik på at bevare bl.a. beskæftigelse, tryghed, sikkerheds og social velfærd.

 

EU-Fagligt netværk

"Fagbevægelsen mod Unionen - er en sammenslutning af fagforeninger, faglige klubber og tillidsrepræsentanter, der løbende analyserer og oplyser om udviklingen i EU - specielt om sociale- og arbejdsmarkedspolitiske forhold.

Fagligt Ansvar

Fagligt ansvar - et netværk for en bedre fremtid.

Fagligt Fælles
Forbund

Fagligt Fælles Forbund - 3F, er Danmarks største faglige organisation med 358.400 medlemmer (juni 2011). 3F er dannet 1. januar 2005 ved en fusion af Kvindeligt Arbejderforbund og Specialarbejderforbundet i Danmark .

Faglig Fælles
Ungdom

3F ungdom er den aktive ungdomsdel af selve 3F. Alle unge medlemmer kan deltage i arbejdet hvis de ønsker det, Dog kun til de er 30 år.

FIU

FIU er Fagbevægelsens Interne Uddannelser.

FLD

Det Fælleskommunale Løndatakontor

Løn- og personalestatistik for amter og kommuner.

Folkeferie

Arbejderbevægelsens eget rejsebureau

Industriens
Pension

Industriens Pension administrerer Arbejdsmarkedspensionen for ansatte på danske industrivirksomheder. Vi har cirka 310.000 medlemmer, som er fordelt på omkring 8.400 virksomheder.

ITF

ITF - International Transport Workers Federation repræsenterer transportarbejdere rundt om i verden og fremmer deres interesser gennem globale kampagner og solidaritet.

KTO

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

På denne side bringes de seneste nyheder, som KTO' finder det væsentligt at gøre særskilt opmærksom på.

Københavns Tekniske Skoler

Københavns Tekniske Skole er et moderne, fremsynet uddannelsessted, der tilbyder nye uddannelser og udvikler nye kurser, der svarer til aktuelle og fremtidige behov.

Køre- og hviletidsbestemmelser

Her kan man læse Rigspolitiets "lille" folder om kontrol med køre- og hviletidsbestemmelser.

LO

LO er hovedorganisation for 19 medlemsforbund.

Vi tager os af fagbevægelsens overordnede opgaver på tværs af faglige områder.

LO Hovedstaden

LO Hovedstaden er en tværfaglig organisation, som har 48 LO fagforeninger i det storkøbenhavnske og nordvestsjællandske område som medlemmer. Disse fagforeninger repræsenterer ca. 175.000 lønmodtagere.

LSG, Klub 21

På denne side finder du informationer om Klubben, dens arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet for dens medlemmer.

Nordisk Transportarbejderforbund (NTF)

Nordisk Transportarbetarefederationen, NTF, er en sammenslutning af transportorganisationer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Organisationens medlemsforbund repræsenterer hele transportsektoren, f.eks. kollektivtrafik, godstransporter på vej, benzinstationer, spedition&lager, søfart, havne og civilfly.

 

Novia

Denne side er lavet som informationsside til de ansatte, med

3F-overenskomst, i Novia Danmark A/S. Klubben, der med sine 50 år og godt 300 medlemmer, har sin interesse i at forbedre og vedligeholde arbejdsbetingelserne i firmaet.

Pension Damark

Pension Danmark omfatter i dag 137.000 medlemmer ansat på næsten 7.000 virksomheder inden for landbrugs- og gartnerierhvervet, mejeriindustrien, fiskeriindustrien, rengøringsbranchen, frisørerhvervet, ejendomsområdet og i kommuner og amter.

Tidligere B&A Pension, HTS Pension og PKS Pension

SAS
Ekspeditions-
arbejdernes Klub:

På denne hjemmeside finder du informationer om Klubben, dens arbejde for at forbedre arbejdsbetingelser for medlemmerne, nyhedsbreve og meget, meget mere.

Spirit Air Cargo

På denne side finder du informationer om Klubben, dens arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet for dens medlemmer.

Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie

På Arrangerer diskussionsmøder og seminarer om historiske og aktuelle emner med relation til arbejderbevægelsen.

Statsministeriet

Denne hjemmeside er bygget op omkring 3 hovedområder: Statsministeren, Statsministeriet og Regeringen.

TEC

TEC - Teknisk Erhvervsskole Center - er en fusion melem flere skoler med afdelinger på Frederiksberg, Ballerup, Gladsaxe, Lyngby og Hvidovre.

TEC - Landtransport

TEC-Landtransportskolen er Danmarks største skole, når det gælder uddannelser inden for hele transporterhvervet. Er ene-udbyder på "lufthavnsoperatør-uddannelser".

Tillid.dk

Tillid.dk er et dagligt værktøj for tillidsvalgte med nyheder, opslagsværker, aktiviteter, kursustilbud og debat.

TUR

Transporterhvervets Uddannelser.

Uddannelsesnyt - fra 3F

Uddannelsesnyt udgives af 3F' og indeholder oplysninger om uddannelser, kurser, hjælp til ordblinde, økonomi og meget mere.

UgebrevetA4

Ugebrevet A4 udgives af Landsorganisationen i Danmark.

VUC

På VUC (VoksenUddannelsesCenter) kan du forbedre dine skolekundskaber og "få papir på det".

Øresund|Direkt

Øresunddirekt er en informationstjeneste, som formidler offentlig information fra myndigheder til borgere og virksomheder i Øresundsregionen. Øresunddirekt består af såvel denne internetside som af en telefontjeneste.

Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn