Begravelseshjælp


Afdelingen yder begravelseshjælp, hvis et medlem, dennes barn under 18 år eller ægtefælle/samlever dør.

Der ydes et engangsbeløb til den efterladte, der afholder udgifterne til begravelsen. Pengene udbetales så vidt muligt gennem bedemand.

Der ydes 2.000 kr. hvis afdøde er medlem og 1.500 kr. hvis medlemmets barn under 18 år eller ægtefælle/samlever dør.

Samleveren/ægtefællen skal have samme folkeregisteradresse* som medlemmet.

Ændringer af beløbsstørrelse kan foretages af bestyrelsen.

Ved anmeldelse af dødsfald skal dødsattest forevises.

*Dette gælder dog ikke ved indlæggelse eller ved bopæl på plejehjem.

Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn