Uddannelsespris kom vores vej

04-03-2013

Lene Rosfort fra 3F Kastrup og Palle Nissen fra vores uddannelsesudvalg fik TUR’s Uddannelsespris 2013, der netop er uddelt.

Beskrivelse: H:\ALLE\FAGLIG\Billeder\2013 Uddannelsespris\UddPris 2013 (17).JPG

Lene Rosfort har i en årrække arbejdet side om side med Palle Nissen med hensyn til at fremme uddannelsesaktiviteten blandt de københavnske renovationsarbejdere. Herudover har hun en meget stor del af æren for, at så mange medarbejdere i Københavns Lufthavn er gået i gang med – og har gennemført – Meritvejen til faglært lufthavnsoperatør.

Palle Nissen fik tilldelt prisen for det arbejde, han har udført som tillidsrepræsentant gennem en enestående indsats for at få sine kolleger til at gå i gang med at uddanne sig.
Resultatet er, at rigtig mange renovationsarbejdere nåede at blive faglærte via Meritvejs-forløb, og dermed stod desto stærkere, da R98 blev afviklet, og de skulle finde job i de nye virksomheder, der opnåede kontrakt på arbejdet. Palle Nissen havde i den forbindelse blik for, at mange kolleger var ordblinde eller havde andre former for læsevanskeligheder, og at vejen til faglig uddannelse derfor, for manges vedkommende, gik via ordblindekurser eller FVU.
Endelig har Palle Nissen ydet en stor indsats for at såvel ledelse som medarbejdere skulle påtage sig et medansvar for at ansætte og oplære unge lærlinge.

3F Kastrup ønsker tillykke.

 

 

 

 
Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn