Stormen - pas på dig selv

05-12-2013

Vi har fået flere henvendelser om, hvordan man skal forholde sig, hvis stormvejret skaber farlige situationer på jobbet eller forhindrer transport fra hjemmet til arbejde.

Hvis uvejret medfører situationer med så stor risiko, at man ikke kan arbejde:

Dette er, hvad du kan gøre:
- Vurder selv situationen – brug din sunde fornuft
- Tilkald evt. arbejdsmiljørepræsentant/leder/tillidsrepræsentant

Hvis der er umiddelbar overhængende fare, så stands arbejdet:
- Giv straks besked til leder og gerne arbejdsmiljørepræsentant
- Tilbyd at lave andet arbejde i stedet

Hvis muligt, er det en god ide at tage et foto, for at dokumentere situationen

Kun den, der er udsat for fare, må stoppe arbejdet!

Hvis det er umuligt eller for farligt at komme fra hjemmet til arbejde:

Dette er, hvad du kan gøre:
- Kontakt arbejdspladsen
- Gør opmærksom på, at du ikke kan komme frem
- Søg ferie, afspadsering eller andet – for fravær i denne situation er på egen regning
- Aftal hvad du skal gøre, når situationen igen er sådan, at du kan komme frem

Arbejdsmiljøloven siger følgende:

§ 17 a. En ansat har ret til at forlade sin arbejdsplads eller et farligt område i tilfælde af en alvorlig og umiddelbar fare, som ikke kan undgås.

Stk. 2. Den ansatte må ikke udsættes for forringelse af sine forhold, fordi den ansatte forlader sin arbejdsplads eller et farligt område, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ansatte, hvis rettigheder er krænket efter stk. 1 og 2, kan tilkendes en godtgørelse.

Se link fra Byggefagenes Samvirke her
 
Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn