Vinter og kulde

11-02-2013

Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning omkring temperaturforhold for arbejdsrum med faste arbejdspladser, At-vejledning A.1.12 af marts 2005.

Generelt er udgangspunktet, at temperaturen ved:

• Stillesiddende og stillestående arbejde og arbejde med let legemlig anstrengelse ikke bør komme under 18°C

• Arbejde med begrænset legemlig anstrengelse ikke bør komme under 15°C

• Arbejde med stærk legemlig anstrengelse ikke bør komme under 10°C, opnået senest en time efter arbejdstids begyndelse.

De angivne temperaturer fremstår ikke som tydelige grænser, hvilket understreges i bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning:

”I arbejdstiden skal temperaturen i arbejdsrummene være tilpasset den menneskelige organisme under hensyn til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som de ansatte udsættes for. Temperaturforholdene i arbejdsrummet skal være uden generende temperaturforskelle.”

Det vigtige er således ikke de eksakte grænser for, hvor koldt det må være, men at man inddrager medarbejderne, så temperaturen på

ekst

 

 
Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn