SAS: Outsourcing, belastning, projekter

11-02-2013

Ekspeditionsarbejderne har i dag (11/2-13) udsendt denne info-skrivelse til klubbens medlemmer

Gode kollegaer

Outsorcing
Ved et møde mell. koncernledelsen (Rickard Gustafson / Flemming Jensen / Henriette Ellekrog og bla. Eks. Arbejdernes Klub Tirsdag den 5 Februar, gjorde vi opmærksom på, at vi efter vores mening nu er nået til et punkt, hvor vi ønsker mere involvering end information. Vi gjorde gældende at vi ikke ser en ide´i at forhandle resultater hjem med vores ledelse for at gøre os mere attraktive for en ny ejer men at vi tværtimod vil være forhandlings klare , hvis SAS ønsker at beholde os i SAS familien.

Ved et information møde mell. ledelsen og bla. Eksp. Arb. Torsdag den 7 februar, blev det gjordt klart at SGH stadig er til salg, dette bringer os P.T. i et vakuum der betyder at vi befinder os i en situation, der vanskeliggøre de forhandlinger, (der altid foregår) for at effektiviserer og arbejder smartere. Naturligt nok vil vores sympati og vores loyalitet altid ligge hos vores ejer. Derfor mener vi at det er ønskværdigt at der snart kommer en afklaring af, hvem vores evt. fremtidige ejer bliver.

Kollegaerne valgte i 2012 at stemme ja til en løn og aftalefrys, der er gældende indtil marts 2014. Vi kommer ikke til at bryde indgåede aftaler, dvs. vores aftaler er frosset til marts 2014, det er klart at modtager vi tilbud, som vi ikke kan sige nej til er vi naturligvis åbne for forbedringer for kollegaerne.

HUSK KULTUREN SLÅR ALTID STRATEGIEN.

HOT NEWS.
Husk at melde ændring af tlf. nummer, du kan tilmelde/ afmelde dig HOT NEWS tjenesten på klubkontoret.

Klubkontoret
Vi er som regel på klubkontoret fra kl. 7.30 – 15.30 alle hverdage, og garanterer at der altid er åbent alle hverdage 11-13 ( Torsdage 11-16 ) Den seneste tid har der pga. rigtig mange møder været enkelte dage hvor kollegaer har mødt en lukket dør i åbningstiden, dette beklager vi.

Onsdag den 13 februar kl. 22-23 er klubkontoret åbent for udleveret julegaven til de sidste på Aften og Natholdet.

Belastningen og projekter
Vi ser desværre stadig en dårlig fordeling af belastningen på dagen. Vi ser ligeledes forskellige projekt afviklinger i KR-B og KR-R, som skaber store bekymringer blandt os alle. I øjeblikket gennemfører firmaet en såkaldt kompetence afklaring for hal kollegaer og kollegaer i KR-R. Mange kollegaer i netop KR-R og Hallen, er ansatte der er oppe i alderen og har været mange år i firmaet, for rigtig mange´s vedkomne er det kollegaer som efter mange års hårdt fysisk arbejde er slidt i kroppen og i bevægeapperatet på forskellige niveauer. Når vores firma snakker om at få ”flere hænder til at løfte den samme byrde” altså udligne belastningen er det en rigtig god teoretisk plan. Men hvis praksis bliver at slidte kollegaer efter mange års arbejde herude skal genoptage hårdt fysisk arbejde i lastrum, bliver det under ingen omstændigheder ikke noget klubben støtter. Vores hårdt fysiske arbejde er netop tåleligt, så længe man har en forventning om at der bliver taget hånd om en efter mange års hårdt fysisk arbejde. Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi mildest talt ikke er særligt imponeret af de forskellige projekt forsøg der afvikles. Vi har stor forståelse for at vores firma til stadighed skal udvikles og effektiviseres, det deltager vi gerne i. Men hvis det betyder at belastningen stiger eller at ældre slidte kollegaer skal jagtes, så bliver det rungende stop herfra.

Kapitalpensionen
Der er kollegaer som efter ansøgning har fået frigivet kapitalpensionen, inden udgangen af februar md. er vi lovet et svar på om SAS ønsker at frigive kapitalpensionen generelt. Der er kollegaer som ikke har nået at få lavet deres kapitalpension´s konto om til en livrente/ alderpension eller ratepension, i de tilfælde modtager de et brev fra SAS at de bedes få gjort dette, i brevet er omtalt at man også har mulighed for at få en kapitalpension afsavns tillæg i stedet, dette anbefaler vi IKKE.

På Eks. Arb. Klub bestyrelses vegne

Bo – Stig og Jørgen

 
Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn