Tårnby Kommune laver arbejdsklausuler

20-08-2013

Lokalavisen 2770 Tårnby skriver, at kommunen i deres fremtidige kontrakter, som hovedregel, får indføjet, at arbejdet skal udføres på danske løn- og arbejdsvilkår.
Entreprenørerne vil også blive gjort ansvarlige for evt. underentreprenørers arbejdsvilkår, det såkaldte kædeansvar.
Dermed lever Tårnby Kommune op til ILO-konventionen for statslige byggerier, og en tilhørende henstilling om, at reglerne også skal gælde for kommunale aktiviteter.

3F Kastrup er glade for kommunens beslutning, så vi undgår social dumping.

 

 
Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn