Ulovlig kørsel i Danmark

23-10-2013

Vær med til at indsamle data på lastbilkørsel i Danmark.

Alle med en smartphone kan deltage, det er nemt og enkelt.
Hen App'en enten til iPhone eller smartphone.

Du kan være en stor hjælp til at sætte fokus på ulovlig kørsel i Danmark.

Cabotagestudien er et forskningsprojekt som undersøger international godstransport i Skandinavien. Formålet med Cabotagestudien er at producere fakta om international godstransport i Skandinavien og for at skabe viden for samfundet, de politiske beslutningstagere, myndigheder og fremtidig forskning.

Klik her og læs mere på Carbotagestudiens hjemmeside

 
Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn