Færre partikler når fly skubbes

28-10-2013

CPH, SAS og Novia arbejder sammen om at forbedre luftkvaliteten i lufthavnen.

Gennem et halvt år har man testet, om det var muligt at reducere antallet af ultrafine partikler i luften på forpladsen ved finger A og B. Og det har vist sig, at antallet af partikler er nedbragt væsentligt, især ved vestlige vindretninger.

Klik her og læs hele nyhedsbrevet fra arbejdsgruppen

 
Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn