Sygdom før ferie, i ferien og ferieforhindring

29-01-2013

Syg før ferie
Bliver du syg, før din ferie starter, har du ikke pligt til at holde ferien. Din sygdom skal være årsag til, du ikke kan holde ferie. Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver med det samme og i det hele taget følge de regler, der gælder for sygemelding på din arbejdsplads. Bliver du rask, inden din planlagte ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie. 

Syg under ferie - erstatningsferie
Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie. Dog vil du ikke få erstattet de første fem sygedage. Du skal give din arbejdsgiver besked om din sygdom med det samme. Du må ikke vente til fem dage inde i din sygdom. Du skal have lægelig dokumentation for din sygdom, også for de første fem sygedage, som du ikke får erstatningsferie for. Lægeerklæringen betaler du selv. Bliver du rask, inden din ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

De nye regler om erstatningsferie ved sygdom under ferien er trådt i kraft 1. maj 2012.

Udbetaling af feriepenge uden ferien holdes
Hvis du på grund af sygdom, barselsorlov m.v. ikke har mulighed for at holde din ferie inden ferieperiodens eller ferieårets udløb, kan du få udbetalt din feriegodtgørelse eller din løn under ferie.

 
Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn