Uddannelse i opsigelsesperioden:

I de fleste overenskomster er der aftalt minimumsregler for uddannelse i tilfælde af opsigelser.
Vi oplever at mange ikke er opmærksomme på de muligheder, der faktisk er.

Samtidig er det vores erfaring, at mange arbejdsgivere gerne vil være med til længere uddannelsesforløb, bl.a. fordi det kan gøre en opsigelsessituation mindre svær end den ellers ville være.
Bemærk at arbejdsgiveren får refusion for en stor del af lønudgiften.

Vi vejleder gerne om dette. Kontakt os gerne før eventuelle opsigelser drøftes med ledelsen.

Her er uddrag af overenskomstbestemmelserne.
Arbejder du på en anden overenskomst, så kontakt din tillidsrepræsentant eller 3F Kastrup.

*****

Industriens overenskomst:
Medarbejdere med uafbrudt ansættelse i virksomheden i over 3 år har ret til 2 ugers efteruddannelse i et relevant kursus.

 • Udgifter til kursusdeltagelse og eventuelt løntab i kursusperioden dækkes af virksomheden.
 • Hvis kursusdeltagelsen ikke kan finde sted i opsigelsesperioden – og hvis du fortsat er arbejdssøgende - kan du komme på kursus 56 dage efter din fratræden.

Medarbejdere med 6 måneders anciennitet har i opsigelsesperioden ret til:

 • 2 timers fri med løn til at få vejledndingen hos 3F Kastrup
 • 2 ugers uddannelse med støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfon (IKUF), hvis de ikke allerede er brugt
  1 ekstra uges uddannelse med støtte fra IKUF
 • Det er en betingelse, at uddannelses afvikles i opsigelsesperioden.

Medarbejdere der berettiget til efterløn, pension kan ikke anvende reglerne.    

Transportområdet (ATL, DTL m.fl.)

 • Medarbejdere med uafbrudt ansættelse i virksomheden i over 1 år har ret til 2 ugers efteruddannelse i et relevant kursus, hvortil der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau.
 • Dit opsigelsesvarsel kan forlænges med 2 uger, hvis du bruger alle 4 uddannelsesuger.
 • Deltagergodtgørelse tilfalder virksomheden. Udgifter til kursusdeltagelse (max. AMU-niveau) dækkes af virksomheden/kompetencefonden.
 • Deltagelsen skal finde sted i opsigelsesperioden.
 • Medarbejdere der er berettiget til efterløn, pension kan ikke anvende reglerne.
 • Medarbejdere med 6 måneders anciennitet har i opsigelsesperioden ret til 2 timers fri med løn til at få vejledndingen
  hos 3F Kastrup

CPH overenskomsten
”En medarbejder der er opsagt af CPH har i opsigelsesperioden ret til frihed med løn til deltagelse i AMU- (arbejdsmarkedsuddannelse) og AVU-(Almen voksenuddannelse), FVU-kurser (Forberedende voksenuddannelse.)

Kursusafgiften til deltagelse i sådanne kurser afholdes af CPH og eventuel kursusgodtgørelse tilfalder CPH.”

Har du brug for hjælp er du velkommen til at ringe til Michael Friis på tlf. 8892 6869 eller på mail michael.friis@3f.dk

Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn